Diensten / Waterbeheer

Regenwaterbuffering

Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe hemelwaterverordening van kracht. Eenvoudig gesteld zorgt deze nieuwe verordening dat het regenwater zo lang mogelijk op uw terrein of perceel aanwezig blijft. Dit is nodig om de regenwaterlopen in Vlaanderen en Wallonië te ontzien. Door de massale bouwwoede van nieuwe verkavelingen, industrieterreinen en wegenissen zijn veel kleinere waterlopen niet meer geschikt om alle waters afkomstig van deze verhardingen af te voeren. Dit met veel overstromingen tot gevolg.

Regenwaterrecuperatie

Water wordt meer en meer een kostbaar goed. Stadswatervoorziening en zuiveringsbijdragen kosten handenvol geld. Daarom is het cruciaal om regenwater zo lang en zo goed als mogelijk op te slaan en te hergebruiken. Zeker in een industriële omgeving blijken de volumes zeer groot en de jaarlijkse kosten voor waterverbruik zijn soms niet te overzien. Regenwaterrecuperatie is de oplossing om grote volumes regenwater op te slaan.

Waar betonnen regenwatertanks beperkt zijn in volume omwille van transport en gewicht, is TUBAO® omwille van zijn flexibiliteit en koppelbaarheid de ideale oplossing. U wenst een droog opgestelde pomp of een dompelpomp binnen de TUBAO® te installeren? Geen enkel probleem, wij helpen u bij de keuze van uw pompinstallatie.

Optioneel kunnen wij in dezelfde opslagtank een gedeelte bluswateropvang voorzien. Dit gedeelte van de watervoorraad blijft dan ten allen tijde gereserveerd voor brandbestrijding.

< Klik hier om te ontdekken hoe Envisol u kan helpen met waterbeheer dankzij het TUBAO® systeem >